Празна мисла
23, Скопје, Македонија

 Не секогаш знам како да напишам она што го осеќам. Но блогот е правото место за искажување на емоциите. Празната мисла всушност е полна, секогаш, само се чувствуваме празно ако не ја исполниме со зборови, особено напишани зборови. со хартија и пенкало во рака. Затоа мислиме дека мислата е празна.

9 views
 
Коментари

There are no comments yet.
Leave your comment, start the discussion!

Blog
Blogs are being updated every 5 minutes