Нe се грижи
29, Скопје, Македонија

Нe се грижи за мене доволно сум стар за тоа не се грижи за себе остај го тоа на огледалото Не се грижи за утрешниот ден тој самиот нака се грижи за тоа не се грижи што ќе јадеш птиците не се грижат а пак никогаш не се гладни не се грижи што ќе облечеш цвечињата се поубави од кралот а тие не се грижат за изгледот И на крајот запамти... Не се грижи се за малите работи, сите работи во животот се мали.

167 views
 
Коментари

There are no comments yet.
Leave your comment, start the discussion!

Blog
Blogs are being updated every 5 minutes